keskiviikko 29. maaliskuuta 2017

The Philatelist News – Uutisia filateliasta englanniksi


The Philatelist News kertoo lyhyitä uutisia filateliasta englannin kielellä. Jos haluat kertoa englanniksi esimerkiksi tulevasta postimerkkinäyttelystä tai postimerkkihuutokaupan tuloksista, postimerkkilehdestä, filateelisesta kirjasta tai filateelisista verkkosivuista taikka tulevasta postimerkkijulkaisusta, niin ota yhteyttä. Yhteydenotot (esimerkiksi lehdistötiedotteet) sähköpostilla osoitteeseen postimerkkeilija(a)gmail.com (korvaa (a) @-merkillä).

The Philatelist News tells short news about philately in English. Do you have news about philately? Maybe you want to tell about a forthcoming stamp exhibition or about stamp auction results? Or perhaps you want to tell about a stamp magazine, a philatelic book or philatelic web pages? Do you want to tell about a forthcoming stamp issue? Please, send me e-mail: postimerkkeilija(a)gmail.com (replace (a) with @). You can send me for example press releases.

torstai 23. maaliskuuta 2017

Postin kiertokirjeet Postimuseon verkkosivuilla

Postimuseon Internet-sivuilta osoitteesta https://www.postimuseo.fi/fi/kirjasto/kiertokirjeet-ja-kirjelmat/ (www.postimuseo.fi > Kirjasto ja arkisto > Kiertokirjeet ja kirjelmät) löytyvät nyt Postin kiertokirjeet vuosilta 1812–1989 sekä suomen- että ruotsinkielisinä.


Postihallituksen kiertokirjeiden lisäksi mukana ovat Postineuvoston ja Väliaikaisen postihallituksen kiertokirjeet vuodelta 1918, salaiset kiertokirjeet sotien ajoilta ja kaikki saatavilla olleet liitteet kiertokirjeisiin sekä yleiset kirjelmät. Kiertokirjeiden määrä vaihteli vuosien saatossa; vuonna 1813 niitä ilmestyi yksi, vuonna 1942 peräti 349.

Kiertokirjeitä käytettiin postien toiminnan ohjaukseen koko maassa. Kiertokirjeistä löytyy muun muassa postimaksutaulukoita, postinkuljetuksen aikatauluja sekä postien perustamis- ja lakkauttamistietoja.

Lähde ja kuva:
Postimuseon tiedote 22.3.2017: Postihallituksen kiertokirjeet nyt verkossa

lauantai 11. maaliskuuta 2017

Auxiliary Markings Club on yhdistys selitemerkintöjen keräilijöille

Auxiliary Markings Club on yhdysvaltalainen vuonna 2003 perustettu yhdistys, jonka jäsenet ovat keskittyneet erilaisiin postinkulkuun liittyviin selitemerkintöihin. Yhdistys on julkaissut vuodesta 2004 alkaen Auxiliary Markings -nimistä uutiskirjettä, jota julkaistaan tällä hetkellä neljästi vuodessa. Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.postal-markings.org.

Selitemerkinnöillä tarkoitetaan sellaisia postilaitosten postilähetyksiin tekemiä merkintöjä, jotka kertovat siitä, että lähetyksen kulku postissa on ollut jollain tavalla poikkeuksellinen. Selitemerkinnät eivät toisin sanoen ole tavallisia postileimoja ja -lipukkeita. Selitemerkintöjä ovat muun muassa seliteleimat ja -lipukkeet, joilla on ilmaistu se, että postilähetys palautetaan takaisin lähettäjälle tai että vastaanottaja on muuttanut ja lähetys on ohjattu edelleen vastaanottajan uuteen osoitteeseen taikka että lähetys on vahingoittunut.


Kirje lentopostissa Helsingistä 12.2.1967 Yhdysvaltoihin. Koska kirjeen vastaanottajaa ei ole tavoitettu lähettäjän kuoren päälle kirjoittamasta osoitteesta, on kuorelle leimattu seliteleima. Seliteleima on tyypillinen yhdysvaltalainen seliteleima, jossa käden etusormi osoittaa kohti kuoren vasempaa yläkulmaa (tavallisesti lähettäjän nimi ja osoite merkitään juuri kuoren vasempaan yläkulmaan). Kädessä lukee teksti RETURN TO WRITER eli vapaasti suomennettuna palauta kirjoittajalle. Kuorelta ei löydy Helsingin saapumisleimaa eli ei voi olla täysin varma siitä, että kirje olisi palautunut lähettäjälle.

Lähde:
Auxiliary Markings Club: http://www.postal-markings.org alasivuineen (9.3.2017)

lauantai 4. maaliskuuta 2017

Kaksplus-lehti selitelipukkeellaYllä olevassa kuvassa on modernia postihistoriaa vuodelta 2017. Kyseessä on Helsingin postikeskuksen Kaksplus-lehden sivulle kiinnittämä selitelipuke, jolla kerrotaan vastaanottajalle se, että lehti on ollut vahingoittunut jo saapuessaan postikeskukseen. Kaksplus-lehden kansi oli osittain repeytynyt, filateliatermein voisi puhua rissistä. Mielenkiintoista postihistoriaa on siis löydettävissä myös koteihimme tulevasta postista.